Varga S. József: Hűség

A kötetet a szerző szavaival ajánljuk figyelmükbe: „Tettem, amiről meggyőződéssel hittem, hogy tennem kell. Kicsi dolgokra, kicsi történésekre s legfőként a kisemberre összpontosítottam. A kisemberre, akiről — halála után — nem neveznek el sem utcát, sem teret, s szobrát sem piszkítják le majdan a halhatatlanság iránt érzéketlen galambok. Így esett azután, hogy engem suta mozdulatok, félmosolyok, kézszorítások, lesunyt tekintetek, bizonytalan léptek, félszeg nevetések, felragyogó szemek és bizsergető kacsintások parancsoltak írógépem elé. A magam módján, — én így hiszem — hű voltam és hű maradtam szándékomhoz. Ezért adtam kötetemnek a Hűség címet.”