Az Iparművészet könyve

A sorozat a múlt század elején, a Magyar Iparművészeti Társulat megbízásából, a Társulat elnöke, Ráth György szerkesztésével készült, gazdag illusztrációs anyaggal (szövegképpel és melléklettel) ellátva. … Olvass tovább

Magyar föld, magyar faj

A négy kötetben megjelent reprint kiadványunk két részre tagolódik. Az első részben (I-III. kötet) Magyarország földrajzát, gazdaság-és társadalomföldrajzát, tájleírását olyan, második világháború előtti jeles tudósoktól … Olvass tovább

Korjellemző Magyar Próza 1945-1990

A Korjellemző Magyar Próza 1945-1990 kiadónk új irodalmi sorozata. Témája az 1945-1990-ig terjedő korszak hazai szépprózája. Szándékunk, hogy a sorozatban már megjelent, illetve megjelenő regényekkel, … Olvass tovább

Nagy Képes Világtörténet

A múlt század végén 12 kötetben megjelent sorozat, amelyet korának egyik legnagyobb történetírója, Marczali Henrik szerkesztett és részben írt. A sorozat az antikváriumok legkeresettebb darabja, … Olvass tovább

Mikszáth-sorozat

Kiadónk 1993 decemberében indított sorozata, mely tartalmazza Mikszáth Kálmán összes regényét és novelláját. A sorozat különlegessége, hogy kötése márványutánzatú, a borítóra nyomott cím és grafika … Olvass tovább

Magyar Klasszikusok

A Magyar Klasszikusok sorozat egyes kötetei tartalmilag értékes válogatott művek, de műfajukat tekintve különbözőek. Néhány kötelező, vagy ajánlott olvasmány is található közöttük. A sorozatban megjelent … Olvass tovább

Révai Nagy Lexikona

A magyar tudomány immár 65 éve felülmúlhatatlan színvonalú alkotása 1911 és 1935 között jelent meg. Kiadónk az egyetemes magyar kultúrát reprezentáló művek reprint kiadásával kívánta … Olvass tovább

Magyarország a XX. században

A Révai Új Lexikona szerves részét képező kiadvány, mely az elmúló század történetét, hadtörténetét és jogfejlődését folyamatként bemutató tudományos, de mégis népszerű, olvasmányos stílusban írt, … Olvass tovább

Révai Új Lexikona

A sorozat 18 kötetben dolgozza fel a Révai Nagy Lexikona befejezése, 1935. óta napjainkig eltelt időszak eseményeit. Azokra az eseményekre, intézményekre, személyekre terjed ki, melyek … Olvass tovább