Nagy Képes Világtörténet

A múlt század végén 12 kötetben megjelent sorozat, amelyet korának egyik legnagyobb történetírója, Marczali Henrik szerkesztett és részben írt. A sorozat az antikváriumok legkeresettebb darabja, ezért is jelentettük meg reprint kiadásban.

A 12. kötet megjelentetésével befejeződött a sorozat kiadása. A teljes sorozat továbbra is rendelhető, az idei évben még a régi áron.

A sorozat kötetei:

 1. Ókor – A Kelet ókori népeinek története
 2. Ókor – A görögök története a római hódítás koráig
 3. Ókor – A rómaiak története
 4. Középkor – A népvándorlás kora
 5. Középkor – A hűbériség – A keresztes hadjáratok kora
 6. Középkor – A középkori intézmények bomlása és a renaissance
 7. Újkor – A reformatio kora
 8. Újkor – Az ellenreformatio kora
 9. Újkor – Az absolutizmus kora
 10. Legújabb kor – A forradalom és Napoleon kora
 11. Legújabb kor – A reformok kora
 12. Legújabb kor – Korunk állami és társadalmi alkotásai