Magyar föld, magyar faj

A négy kötetben megjelent reprint kiadványunk két részre tagolódik. Az első részben (I-III. kötet) Magyarország földrajzát, gazdaság-és társadalomföldrajzát, tájleírását olyan, második világháború előtti jeles tudósoktól kapjuk meg, mint gróf Teleki Pál, Cholnoky Jenő, Prinz Gyula. A második részben (IV. kötet) Bartucz Lajosnak az antropológia egyetemi tanárának 1938-ban írott könyvét veheti kezébe az olvasó. Bartucz már a második világháború előtt állást foglalt az emberiség faji egysége mellett és a fajbiológia ellen.