László Lajos: Perelj perlőimmel

A magyar reformkor tiszteletre méltó egyénisége a hídjai nemes úr, Bezerédj István, akit az első magyar jobbágyfelszabadító és önként adózó főúrnak ismerünk.