Igazságot Magyarországnak

A Magyar Külügyi Társaság jelentette meg a könyvet 1928-ban, a szerzők között megtalálhatjuk Apponyi Albert grófot, Berzeviczy Albertet, Wlassics Gyula bárót. Kettős szempont érlelte meg ennek a műnek a közzétételét: a külföldi körök érdeklődése Magyarország felé, hogy a művelt világ Trianon tarthatatlanságáról tárgyilagos és szakszerű felvilágosítást kapjon; valamint a hazai emberek tájékoztatása a trianoni kérdésről.