Foki-Solymár-Szőts: Források a bukovinai székelyekről

A millennium évében, a Bukovinai Székely Millenniumi Világtalálkozó idején jelentette meg kiadónk a Források a bukovinai székelyekről című tanulmánykötetét. A szűk szakmai érdeklődésen túl a szélesebb olvasóközönség és elsősorban a székelység érdeklődésére tarthat számot a könyv. Kiadványunk a szövegközlésen túl kultúrhistóriai adalékkal, valamint olyan fotóanyaggal egészült ki, mely a 19. század második felétől a 20. század elejéig fellelhető képekből válogat, teljesebbé és élvezetes olvasmánnyá téve a művet, melyet szívesen ajánlanak a szerzők és a kiadó minden olvasónak.