Fejős Károlyné – T. Murányi Erika: A szedresi templom téglái

A templom építőjének, Marycz Elemér atyának visszaemlékezései. Az építkezés története hiteles tanúk vallomásai alapján. A könyvhöz Mayer Mihály, pécsi megyés püspök írt ajánlást: “A legnehezebb időkben, az ötvenes évek diktatúrájában fogott e nemes feladat megvalósításához. A politikai nehézségek keserűvé tették életét. Sokszor úgy érezte, hogy az építés egyházi feladataiban is magára maradt. Ez az érzése a későbbi életére is az elkeseredés hangulatával járt. Egy-egy megjegyzése és kifejezése csak a háttérből válik, ha nem is érthetővé, de elfogadhatóvá. A könyvből az ötvenes évek komplikált, de másrészről leegyszerűsítő helyzete is elénk tárul.”