Dr. Pap Norbert: Terület- és településfejlesztés Tolna megyében

A kiadvány tájékoztatást ad a megye természeti erő- és veszélyforrásairól, közlekedéséről, közigazgatási és területfejlesztési intézményrendszeréről, a megye kistérségeiről, humánerőforrásairól. Vizsgálja a megye etnikai szerkezetét, a településhálózatot értékeli, tájékoztatást ad az önkormányzatok gazdálkodásáról, a környezetvédelemről, turisztikai erőforrásairól, tájgazdálkodásról és a megye civilszervezeteiről. A szerző a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék tanszék-vezetője, egyetemi docense.