Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet 1-2.

A kétkötetes mű, melyet kiadónk most hasonmás kiadásban jelentet meg, a Magyar Irodalomtörténeti társaság első elnökének, Beöthy Zsoltnak szerkesztésével készült 1895-ben. Beöthy az előszóban így ajánlja a könyvet:”…És most bocsássuk útjára könyvünket. Hintse a magyar érzés, magyar tudás, magyar ízlés magvait. Vegyen részt ő is, bármily szerény mértékben, a vetésnek abban a nagy munkájában, melynek terméséül a magyar nemzeti míveltséget reméljük.”